Semester 1 – First year of Master

70853859_1920106648091819_2513807460284760064_o.jpg


69342870_917136078654122_7995834653825040384_n.jpg

Giai đoạn đầu, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc học tập. Việc nghe giảng có thể coi như thử thách. Các thầy giảng cực kỳ nhanh. Lúc đầu chúng tôi có ý tưởng ghi âm bài giảng để tối nghe lại, nhưng việc nghe lại 1 slot 90 phút với tốc độ chậm hơn và nghe đi nghe lại nhiều lần thật bất khả thi khi việc dịch vở chép từ tiếng pháp sang tiếng anh vẫn đang chờ giải quyết.

Sau giờ học chúng tôi thường tập trung lại học nhóm cùng nhau để có thể trao đổi nhiều hơn về bài giảng, cũng như dạy nhau học. Bọn trẻ bắt đầu từ việc học từ mới, và đọc thật nhiều tài liệu tiếng anh liên quan, bơi lên ngồi bàn đầu ít nhất chép được keywork để biết nay học cái gì. Nhưng việc không hiểu được bài trên lớp, về nhà tốn công dịch lại, thực sự mất khá nhiều thời gian và năng suất cho việc học tập.

Thời gian sau, chúng tôi đi học cũng không cần tập trung vào chép bài nữa, cố gắng dịch bài ngay tại lớp để hiểu hơn và đọc thêm thật nhiều tài liệu chuyên ngành liên quan. Tuần này bọn trẻ đã bắt đầu vượt qua được nỗi sợ đọc tờ đề toàn tiếng pháp. Có thể hiểu được 40-60% tờ đề mà không dùng google dịch.

Mọi khó khăn đều có cách để vượt qua!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: